Ma�a czcionka Normalna czcionka Du�a czcionka
Polish (Poland)English (United Kingdom)
 
Strona główna >> Zamówienia publiczne >> Archiwum zamówień publicznych

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRNICZONYM na „REALIZACJĘ USŁUG EKSPERCKICH POLEGAJĄCYCH NA OPRACOWANIU: OPINII O INNOWACYJNOŚCI, WSTĘPNYCH WYCEN KNOW-HOW ORAZ BIZNESPLANÓW POMYSŁÓW BIZNESOWYCH DLA PODMIOTÓW INKUBOWANYCH W RAMACH PLATFORMY” znak sprawy: 24/09/2016/LPNT/BP

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRNICZONYM na „REALIZACJĘ USŁUG EKSPERCKICH POLEGAJĄCYCH NA OPRACOWANIU: OPINII O INNOWACYJNOŚCI, WSTĘPNYCH WYCEN KNOW-HOW ORAZ BIZNESPLANÓW POMYSŁÓW BIZNESOWYCH DLA PODMIOTÓW INKUBOWANYCH W RAMACH PLATFORMY” znak sprawy: 24/09/2016/LPNT/BP

Informacja o wyborze oferty.

Informacja z otwarcia.

1.Ogłoszenie o zamówieniu publicznym nr 315049 - PDF

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - PDF
3. Załącznik nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia - PDF
4. Załącznik nr 1a – Metodyka opinii o innowacyjności - PDF

5. Załącznik nr 1b – Metodyka wyceny - PDF
6. Załącznik nr 1c – Wzór biznesplanu - PDF
7. Załącznik nr 1d – Regulamin projektu - PDF
8. Załącznik nr 1e – Ogłoszenie o konkursie - PDF
9. Załącznik nr 1f – Oświadczenie eksperta - PDF

Dodatkowo edytowalne wersje załączników od nr 2 do nr 7 (doc.) do pobrania dla
Wykonawców:
Załącznik nr 2 - Wzór Formularza ofertowego
Załącznik nr 3 - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z Postępowania

Załącznik nr 4 - Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w Postępowaniu

Załącznik nr 5 - Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej
Załącznik nr 6 – Wykaz usług
Załącznik nr 7 – Wykaz osób
Załącznik nr 8 – wzór umowy -PDF

show detailshide details
Information about the publication of the document
Created by: Justyna Ławniczak
Created: 2016-09-29 09:54:25
Published by: Justyna Ławniczak
Published: 2016-09-29 11:54:25
Visits: 1647
Changelog
 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA REALIZACJĘ USŁUGI PRZEPROWADZENIA DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH DOTYCZĄCYCH PROJEKTU PLATFORMA STARTOWA: CONNECT, POLEGAJĄCYCH NA: OPRACOWANIU I PRODUKCJI SPOTU VIDEO, OPRACOWANIU I PRODUKCJI SPOTU RADIOWEGO, ORAZ ICH PÓŹNIEJSZEJ EMISJI W TELEWIZJI, RADIO ORAZ SIECI INTERNET znak sprawy: 25/10/2016/LPNT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA  REALIZACJĘ USŁUGI PRZEPROWADZENIA DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH DOTYCZĄCYCH PROJEKTU PLATFORMA STARTOWA: CONNECT, POLEGAJĄCYCH NA: OPRACOWANIU I PRODUKCJI SPOTU VIDEO, OPRACOWANIU I PRODUKCJI SPOTU RADIOWEGO, ORAZ ICH PÓŹNIEJSZEJ EMISJI W TELEWIZJI, RADIO ORAZ SIECI INTERNET

znak sprawy: 25/10/2016/LPNT

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie  o zmianie 4.11.2016

SIWZ - Modyfikacja 2

Wyjaśnienie treści SIWZ_4

Załacznik nr 1 -OPZ-modyfikacja  pdf

2016.11.04 Zał 2 - Oferta - TV & radio - po zmianach

 

Ogłoszenie o zmiane - spoty

SIWZ-Modyfikacja

 

Informacja dla wykonawców

Wyjaśnienie treści SIWZ

Wyjaśnienie treści SIWZ

Wyjaśnienie treści SIWZ

1. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym nr 328796 - PDF

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - PDF

3. Załącznik nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia - PDF

4. Załącznik nr 1a – Informacja o Projekcie - PDF


5. Załącznik nr 1b – SIW - PDF

6. Załącznik nr 2 – Wzór Formularza ofertowego

7. Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy  

8. Załącznik nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy 

9. Załącznik nr 5 –Oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej

10. Załącznik nr 6 – Wykaz usług

11. Załącznik nr 7 – Wykaz osób

12. Załącznik nr 8 – wzór umowy -PDF

13. Załącznik nr 3 do umowy - Protokół Odbioru Częściowego - PDF

14. Załącznik nr 4 do umowy - Protokół Odbioru Końcowego -PDF

show detailshide details
Information about the publication of the document
Created by: Justyna Ławniczak
Created: 2016-10-21 17:16:05
Published by: Justyna Ławniczak
Published: 2016-10-21 19:16:05
Visits: 1876
Changelog
 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEPROWADZENIE WARSZTATÓW W RAMACH PROJEKTU „PLATFORMY STARTOWE: CONNECT znak sprawy: 21/09/2016/LPNT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEPROWADZENIE WARSZTATÓW W RAMACH PROJEKTU „PLATFORMY STARTOWE: CONNECT znak sprawy: 21/09/2016/LPNT

1. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym nr 307698 -2016 - PDF
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia nr 307698-2016 PDF
3. Załącznik nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia - PDF
4. Dodatkowo edytowalne wersje załączników od nr 2 do nr 6 (doc.) do pobrania dla
Wykonawców:
Załącznik nr 2 - Wzór Formularza oferty
Załącznik nr 3 - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z Postępowania

Załącznik nr 4 - Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w Postępowaniu

Załącznik nr 5 - Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej
Załącznik nr 6 – Wykaz, osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia
Załącznik nr 7- Wzór umowy (część I) -PDF
Podręcznik dla Animatorów Platform Startowych- PDF
Regulamin Projektu Connect - PDF

Informacja o zmianie treści zamówienia

show detailshide details
Information about the publication of the document
Created by: Justyna Ławniczak
Created: 2016-09-13 10:26:38
Published by: Justyna Ławniczak
Published: 2016-09-13 12:26:38
Visits: 1926
Changelog
 

Zaproszenie do składania ofert na przetarg nieograniczony na usługę pełnienia eksperta w ramach projektu „INNOVA-INVEST: inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia w Lubelskim Parku Naukowo – Technologicznym”, znak sprawy: LPNT/POIG.03.01.00/03/2014

Zaproszenie do składania ofert na przetarg nieograniczony na usługę pełnienia eksperta w ramach projektu „INNOVA-INVEST: inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia w Lubelskim Parku Naukowo – Technologicznym”, znak sprawy: LPNT/POIG.03.01.00/03/2014

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 1 do siwz_formularz ofery

Załącznik nr 2 do siwz_ośw. o_spełnieniu warunków

Załącznik nr 3 do siwz wykaz osób

Załącznik nr 4 do siwz zobowiązanie_podmiotu

Załącznik nr 5 do siwz_ośw. o braku podstaw do_wykluczenia

Załącznik nr 6 do siwz_ośw. o grupie_kapitałowej

Załącznik nr 7 do siwz_umowa ekspert

show detailshide details
Information about the publication of the document
Created by: Justyna Ławniczak
Created: 2014-04-04 15:58:56
Published by: Justyna Ławniczak
Published: 2014-04-04 16:12:22
Visits: 3310
Changelog
 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA REALIZACJA USŁUG SPECJALISTYCZNYCH W ZAKRESIE OPRACOWANIA ELEMENTÓW IDENTYFIKACJI KORPORACYJNEJ DLA PODMIOTÓW INKUBOWANYCH W RAMACH PROJEKTU „PLATFORMY STARTOWE: CONNECT” znak sprawy: 18/07/2016/LPNT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA REALIZACJA USŁUG SPECJALISTYCZNYCH W ZAKRESIE OPRACOWANIA ELEMENTÓW IDENTYFIKACJI KORPORACYJNEJ DLA PODMIOTÓW INKUBOWANYCH W RAMACH PROJEKTU „PLATFORMY STARTOWE: CONNECT”

znak sprawy: 18/07/2016/LPNT

Wyjaśnienie oraz modyfikacja SIWZ

Wyjaśnienie treści SIWZ

Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert 07.07.2016

1. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym nr 116203-2016 

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia nr 116203-2016
3. Załącznik nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia


4. Dodatkowo edytowalne wersje załączników od nr 2 do nr 6 (doc.) do pobrania dla
Wykonawców:
Załącznik nr 2 - Wzór Formularza oferty
Załącznik nr 3 - Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w Postępowaniu

Załącznik nr 4 - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z Postępowania

Załącznik nr 5 - Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej
Załącznik nr 6 – Wykaz, osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia
Załącznik nr 7- Wzór umowy
Załącznik nr 8 – Wykaz osób

show detailshide details
Information about the publication of the document
Created by: Justyna Ławniczak
Created: 2016-07-01 16:34:59
Published by: Justyna Ławniczak
Published: 2016-07-01 18:34:59
Visits: 2448
Changelog
 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEPROWADZENIE WARSZTATÓW W RAMACH PROJEKTU „PLATFORMY STARTOWE: CONNECT znak sprawy: 20/07/2016/LPNT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEPROWADZENIE WARSZTATÓW
W RAMACH PROJEKTU „PLATFORMY STARTOWE: CONNECT znak sprawy: 20/07/2016/LPNT

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wyjaśnienie do SIWZ

1. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym nr 161357-2016 - PDF
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia nr 161357-2016 PDF
3. Załącznik nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia - PDF
4. Dodatkowo edytowalne wersje załączników od nr 2 do nr 6 (doc.) do pobrania dla
Wykonawców:
Załącznik nr 2 - Wzór Formularza oferty
Załącznik nr 3 - Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w Postępowaniu

Załącznik nr 4 - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z Postępowania

Załącznik nr 5 - Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej
Załącznik nr 6 – Wykaz, osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia
Załącznik nr 7- Wzór umowy (część I) -PDF
Załącznik nr 8 - Wzór umowy (część II) -PDF
Podręcznik dla Animatorów Platform Startowych- PDF
Regulamin Projektu Connect - PDF

show detailshide details
Information about the publication of the document
Created by: Justyna Ławniczak
Created: 2016-07-27 12:56:41
Published by: Justyna Ławniczak
Published: 2016-07-27 14:56:41
Visits: 1620
Changelog
 

US/16/2017/LPNT-2 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na  „REALIZACJA USŁUG SPECJALISTYCZNYCH DLA PODMIOTÓW INKUBOWANYCH W RAMACH PLATFORMY STARTOWEJ: CONNECT”

znak sprawy: US/16/2017/LPNT-2

DO POBRANIA:

Informacja o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofert US 16 LPNT-2

Dokumentacja - Przetarg US/16/2017/LPNT-2

show detailshide details
Information about the publication of the document
Created by: Sylwia Mierzwińska
Created: 2017-03-31 12:03:29
Published by: Sylwia Mierzwińska
Published: 2017-03-31 14:03:29
Visits: 2541
Changelog
 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT REALIZACJA DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH DOTYCZĄCE PROJEKTU „PLATFORMY STARTOWE: CONNECT” – PRASA ORAZ INTERNET znak sprawy: 15/062016/LPNT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT REALIZACJA DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH DOTYCZĄCE PROJEKTU „PLATFORMY STARTOWE: CONNECT” – PRASA ORAZ INTERNET znak sprawy: 15/062016/LPNT

Ogłoszenie w BZP o zmiane ogłoszenia - prasa i internet 2

Wyjaśnienie treści SIWZ_2

Ogłoszenie w BZP o zmiane ogłoszenia - prasa i internet

Wyjaśnienie do treści SIWZ_1

1. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym nr 76529-2016

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia nr 76529-2016

3. Załącznik nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia

4. Dodatkowo edytowalne wersje załączników od nr 2 do nr 6 (doc.) do pobrania dla
Wykonawców:

Załącznik nr 2 - Wzór Formularza oferty

 

Załącznik nr 3 - Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w Postępowaniu

Załącznik nr 4 - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z Postępowania

Załącznik nr 5 - Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 – Wykaz, osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia

Załącznik nr 7- Wzór umowy

show detailshide details
Information about the publication of the document
Created by: Justyna Ławniczak
Created: 2016-06-08 15:08:56
Published by: Justyna Ławniczak
Published: 2016-06-08 17:08:56
Visits: 1729
Changelog
 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA ORGANIZACJĘ TRZECH KONFERENCJI PROMOCYJNYCH W RAMACH PROJEKTU „PLATFORMY STARTOWE: CONNECT” WRAZ Z ZAPEWNIENIEM USŁUG CATERINGOWYCH ORAZ DOSTAWY KSIĄŻEK

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA ORGANIZACJĘ TRZECH KONFERENCJI PROMOCYJNYCH W RAMACH PROJEKTU „PLATFORMY STARTOWE: CONNECT” WRAZ Z ZAPEWNIENIEM USŁUG CATERINGOWYCH ORAZ DOSTAWY KSIĄŻEK

znak sprawy: 17/07/2016/LPNT

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 15.07.2016

Wyjaśnienia treści SIWZ 08.07.2016

Wyjaśnienia treści SIWZ

Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert oraz zmian w SIWZ i OPZ 07.07.2016
1. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym nr 116185-2016
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia nr 116185-2016
3. Załącznik nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia
4. Dodatkowo edytowalne wersje załączników od nr 2 do nr 6 (doc.) do pobrania dla
Wykonawców:
Załącznik nr 2 - Wzór Formularza oferty
Załącznik nr 3 - Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w Postępowaniu

Załącznik nr 4 - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z Postępowania

Załącznik nr 5 - Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej
Załącznik nr 6 – Wykaz, osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia
Załącznik nr 7- Wzór umowy

show detailshide details
Information about the publication of the document
Created by: Justyna Ławniczak
Created: 2016-07-01 15:33:28
Published by: Justyna Ławniczak
Published: 2016-07-01 17:33:28
Visits: 2144
Changelog
 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRNICZONYM NA ZAKUP USŁUGI PRZEPROWADZENIA CYKLU WARSZTATÓW „KICKOFF SESSION” DLA POMYSŁODAWCÓW PROJEKTÓW BIZNESOWYCH W RAMACH „PLATFORMY STARTOWEJ: CONNECT”; ZNAK SPRAWY: 08/05/2016/LPNT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRNICZONYM NA ZAKUP USŁUGI PRZEPROWADZENIA CYKLU WARSZTATÓW „KICKOFF SESSION” DLA POMYSŁODAWCÓW PROJEKTÓW BIZNESOWYCH W RAMACH „PLATFORMY STARTOWEJ: CONNECT”; ZNAK SPRAWY: 08/05/2016/LPNT

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_03.05.2016 

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym nr 129722

SIWZ NR 129722 - 2016

ZAŁĄCZNIK NR 1 - OPZ-OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIK NR 1A DO OPZ - REGULAMIN PROJEKTU

ZAŁĄCZNIK NR 1B DO OPZ - PODRĘCZNIK DLA ANIMATORÓW PLATFORM STARTOWYCH

ZAŁĄCZNIK NR 2 - WZÓR FORMULARZA OFERTY

ZAŁĄCZNIK NR 3 - WZÓR OŚWIADCZENIAO WARUNKACH UDZIAŁY W POSTĘPOWANIU

ZAŁĄCZNIK NR 4 - WZÓR OŚWIADCZENIA O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

ZAŁĄCZNIK NR 5 - WZÓR OŚWIADCZENIA O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

ZAŁĄCZNIK NR 6 - WZÓR WYKAZU OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIK NR 7 - WZÓR UMOWY

 

 

 

 

show detailshide details
Information about the publication of the document
Created by: Justyna Ławniczak
Created: 2016-05-20 20:06:38
Published by: Justyna Ławniczak
Published: 2016-05-20 22:06:38
Visits: 1556
Changelog
 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRNICZONYM NA USŁUGI EKSPERCKIE W ZAKRESIE OCENY POMYSŁÓW BIZNESOWYCH W RAMACH PROJEKTU „PLATFORMY STARTOWE: CONNECT” znak sprawy: LPNT/01/POPW.01.01.01-06-0002/15/Ekspert/Ocena)

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRNICZONYM NA USŁUGI EKSPERCKIE W ZAKRESIE OCENY POMYSŁÓW BIZNESOWYCH W RAMACH PROJEKTU „PLATFORMY STARTOWE: CONNECT” znak sprawy: LPNT/01/POPW.01.01.01-06-0002/15/Ekspert/Ocena)

Wyjaśnienie treści SIWZ

1. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym nr 118026-2016

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia nr 118026-2016

3. Załącznik nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia

4. Załącznik nr 1a – do OPZ Regulamin Projektu Connect wraz z załącznikami

5. Załącznik nr 1b - do OPZ Podręcznik dla Animatorów Platform Startowych

6. Załącznik nr 2 - Wzór Formularza oferty

7. Załącznik nr 3 - Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w Postępowaniu

8. Załącznik nr 4 - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z Postępowania

9. Załącznik nr 5 - Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej

10. Załącznik nr 6 - Wykaz osób - Eksperci

11. Załącznik nr 7- Wzór umowy

show detailshide details
Information about the publication of the document
Created by: Justyna Ławniczak
Created: 2016-05-11 13:58:17
Published by: Justyna Ławniczak
Published: 2016-05-11 15:58:17
Visits: 2360
Changelog
 

Doradztwo prawne dla inkubowanych podmiotów - zapytanie ofertowe

Doradztwo prawne dla inkubowanych podmiotów - zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Wybór ofert

show detailshide details
Information about the publication of the document
Created by: Justyna Ławniczak
Created: 2015-12-02 08:20:07
Published by: Justyna Ławniczak
Published: 2015-12-02 09:20:07
Visits: 2777
Changelog
 

Zaproszenie do składania oferty cenowej na usługi sprzątania

Zaproszenie do składania oferty cenowej na usługi sprzątania w budynku Lubelskiego Parku Naukowo–Technologicznego w Lublinie przy ul. Dobrzańskiego 1 i 3, w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

Ogłoszenie

Informacja o wyniku postępowania

show detailshide details
Information about the publication of the document
Created by: Justyna Ławniczak
Created: 2015-11-20 13:24:27
Published by: Justyna Ławniczak
Published: 2015-11-20 14:24:27
Visits: 2602
Changelog
 

Zapytanie ofertowe: Usługa specjalistycznego doradztwa prawnego dla inkubowanych przedsiębiorstw

 

Zaproszenie do składania oferty cenowej na usługę: specjalistyczne doradztwo prawne dla inkubowanych przedsiębiorstw w Inkubatorze Technologicznym w Lublinie w okresie 19 stycznia - 31 grudnia 2015 r.

Zapytanie ofertowe: Usługa specjalistycznego doradztwa prawnego dla inkubowanych przedsiębiorstw

Zmiana treści ogłoszenia (08.01.2015)

Doradztwo prawne 08.01.2015

 Informacja o wyborze oferty

Informacja o wyborze oferty

show detailshide details
Information about the publication of the document
Created by: Justyna Ławniczak
Created: 2015-01-07 14:12:34
Published by: Justyna Ławniczak
Published: 2015-01-07 15:12:34
Visits: 2754
Changelog
 

Zaproszenie do składania ofert, w przetargu nieograniczonym, na usługę doradczo-ekspercką w zakresie „Opracowania biznes planów wraz z analizami finansowymi opłacalności wejść kapitałowych dla inkubowanych pomysłów”, zgłoszonych w ramach realizacji projektu „INNOVA-INVEST: inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia w Lubelskim Parku Naukowo – Technologicznym”, znak sprawy: LPNT/POIG.03.01.00/02/2014.

Zaproszenie do składania ofert, w przetargu nieograniczonym, na usługę doradczo-ekspercką
w zakresie „Opracowania biznes planów wraz z analizami finansowymi opłacalności wejść kapitałowych dla inkubowanych pomysłów”, zgłoszonych w ramach realizacji projektu „INNOVA-INVEST: inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia w Lubelskim Parku Naukowo – Technologicznym”, znak sprawy: LPNT/POIG.03.01.00/02/2014.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Wyjaśnienie SIWZ

Ogłoszenie

SIWZ


Załączniki:
Załącznik nr 1 - Formularz oferty
Załącznik nr 2 - Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 3 - Wykaz wykonanych usług
Załącznik nr 4 - Wykaz osób
Załącznik nr 5 - Wzór oświadczenia dotyczący korzystania z zasobów innych podmiotów
Załącznik nr 6 - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik nr 7 - Wzór oświadczenia dotyczący przynależności do grupy kapitałowej
Załącznik nr 8 - Istotne postanowienia umowy

show detailshide details
Information about the publication of the document
Created by: Justyna Ławniczak
Created: 2014-02-11 17:06:17
Published by: Justyna Ławniczak
Published: 2014-02-11 17:14:12
Visits: 2806
Changelog
 

Przetarg nieograniczony z dnia 17-04-2013

Usługa promocji oferty Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego S.A. w postaci outsourcingu obsługi wysyki tradycyjnej oraz wysyłki mailingowej wraz z wykorzystaniem technik telemarketingowych oraz użyczonych baz danych.

Znak sprawy: LPNT/PN/RPLU.02.03.02/01/2013 

1. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym nr 152306 - 2013 - PDF

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia nr 152306 - 2013 - PDF

3. Dodatkowo edytowalne elektroniczne wersje załączników od nr 1 do nr 7 (doc.) do pobrania dla Wykonawców:

Załącznik nr 1. - doc.

Załącznik nr 2. - doc.

Załącznik nr 3. - doc.

Załącznik nr 4. - doc.

Załącznik nr 5. - doc.

Załącznik nr 6. - doc.

Załącznik nr 7.- doc.

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 152306 - 2013, znak sprawy: LPNT/PN/RPLU.02.03.02 / 01 /2013 dotyczącego usługi promocji Lubelskiego Parku Naukowo - Technologicznego S.A. w postaci outsourcingu wysyłki tradycyjnej oraz wysyłki mailingowej wraz z wykorzystaniem technik telemarketingowych oraz użyczonych baz danych. -PDF

show detailshide details
Information about the publication of the document
Created by: Administrator Systemu BIP
Created: 2013-04-17 14:52:52
Published by: Administrator Systemu BIP
Published: 2013-04-17 14:53:35
Visits: 3664
Changelog
 

"Obsługa prawna Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego S.A. w Lublinie" - przetarg ograniczony

"Obsługa prawna Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego S.A. w Lublinie"

Postępowanie prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907)

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wyniki spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz oceny punktowej 

Zbiorcze zestawienie wniosków

2014-01-16_Wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówieniu nr 11990-2014

2014-01-13_Wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówieniu nr 11990-2014

Ogłoszenie

INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA WNIOSKU O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTEPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU OGRANICZONEGO znak postępowania LPNT/01P/2014

Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w trybie przetargu ograniczonego_znak sprawy LPNT/01P/2014

Wykaz wykonywanych usług w ciągu ostatnich trzech lat - Załącznik 1

Oświadczenie oraz wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia - Załącznik 2

Oświadczenia - Załącznik 3

Informacja o grupie kapitałowej - Załącznik 4

 

show detailshide details
Information about the publication of the document
Created by: Justyna Ławniczak
Created: 2014-01-10 15:42:49
Published by: Justyna Ławniczak
Published: 2014-01-10 16:15:46
Visits: 2896
Changelog
 

Obsługa prawna w ramach projektu INNOVA - INVEST Znak sprawy: LPNT/POIG.03.01.00/01/2014

Zapraszamy do składania wniosków w ramach przetargu ograniczonego na zadanie pt.:”Obsługa prawna Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego S.A. 20-262 Lublin ul. Dobrzańskiego 3
w ramach projektu Innova – Invest inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia w Lubelskim Parku Naukowo-Technologicznym” realizowanego w ramach III Osi Priorytetowej, Działanie 3.1 „Inicjowanie działalności innowacyjnej” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Ogłoszenie pdf


Instrukcja przygotowania wniosku o dopuszczenie do udziału w postepowaniu wraz z wnioskiem i załącznikami – obsługa prawna – przetarg ograniczony - w pdf

Wniosek i załączniki w wersji edytowalnej 

Wyjaśnienie treści ogłoszenia nr LPNT/POIG.03.01.00/01/2014


Projekt pt.: pt.: „INNOVA-INVEST: inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia w Lubelskim Parku Naukowo-Technologicznym” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej.

show detailshide details
Information about the publication of the document
Created by: Justyna Ławniczak
Created: 2014-01-17 15:41:10
Published by: Justyna Ławniczak
Published: 2014-01-17 15:47:22
Visits: 2775
Changelog
 

Zaproszenie uprawnionych podmiotów do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego

Lubelski Park Naukowo-Technologiczny S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin, zaprasza do składania ofert na: „Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Lubelskiego Parku Naukowo-Technologiczny S.A. w Lublinie za rok obrotowy 2013 obejmujący okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013 r."

Zaproszenie uprawnionych podmiotów do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego

 

$11.      Przedmiot zamówienia obejmuje: badanie sprawozdania finansowego za 2013 rok, sporządzenie opinii, czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe i rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy LPNT S.A. sporządzenie raportu z badania.

$12.      Termin wykonania zamówienia  do dnia 30.04.2013 r.

$13.      Zainteresowani proszeni są o składanie ofert w siedzibie spółki pod adresem 20-262 Lublin, ul. Dobrzańskiego 3, pokój D008 do dnia 21 listopada 2013 roku godz.15:00, w zamkniętej kopercie oznaczonej: „Oferta na badanie sprawozdania finansowego LPNT S.A. za rok 2013”  w siedzibie zamawiającego w Lublinie,

$14.      Złożona oferta powinna zawierać:

  • $1·  nazwę i adres oferenta,
  • $1·         całkowitą ( ryczałtową ) cenę usługi: cena netto plus należny podatek VAT, cena brutto.
  • $1·         oświadczenie o terminie wykonania usługi,
  • $1·         polisę OC na prowadzoną działalność,
  • $1·         wykaz co najmniej trzech udokumentowanych przeprowadzonych badań sprawozdania finansowego w spółkach kapitałowych w okresie trzech lat przed datą złożenia oferty ( kserokopie referencji),
  • $1·         aktualny odpis Krajowego Rejestru Sądowego  lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
  • $1·         zaświadczenie o wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych,

Kopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem i podpisane przez osobę upoważnioną.

$15.      O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi pisemnie wybranego Oferenta w terminie 3 dni od daty jego wyboru.

 

 

Lublin, dnia 30 października 2013 roku.

 

Podstawowe dane o firmie

$1·         Nazwa firmy: Lubelski Park Naukowo-Technologiczny Spółka Akcyjna

$1·         Adres strony internetowej: www.lpnt.pl

$1·         Data utworzenia Spółki: 9  luty 2005 roku

$1·         Prezes Zarządu : Jednoosobowo Tomasz Małecki

$1·         Rodzaj przeważającej działalności:  wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi i dzierżawionymi PKD 6820Z

$1·         Stan zatrudnienia na dzień 31.10.2013r: 10 osób  ; 8,75 etatów

$1·         Informacje finansowe za rok 2012 i 9 miesięcy  roku 2013.

 

Stan na 31.12.2012r.

Stan na 30.09.2013r.

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi

920 607,45 zł

 

Pozostałe przychody operacyjne

11 393,37 zł

283 194,72 zł

Przychody finansowe

 

131 722,51 zł

Aktywa trwałe

   

Kapitał podstawowy

   

Suma bilansowa

45 461594,31 zł

 

Szczegółowych informacji udziela p. Teresa Spitzer, tel.:81 534-61-00 lub 81 440-87-57,fax.: 81 531-85-48,e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

show detailshide details
Information about the publication of the document
Created by: Justyna Ławniczak
Created: 2013-11-05 14:09:47
Published by: Justyna Ławniczak
Published: 2013-11-05 15:09:47
Visits: 2454
Changelog
 

Ogłoszenie o zamówieniu: Usługa pełnienia funkcji managera projektu „INNOVA-INVEST: inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia w Lubelskim Parku Naukowo – Technologicznym” znak sprawy LPNT/POIG.03.01.00/01/2013

Ogłoszenie o zamówieniu


Usługa pełnienia funkcji managera projektu „INNOVA-INVEST: inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia w Lubelskim Parku Naukowo – Technologicznym”
znak sprawy LPNT/POIG.03.01.00/01/2013


1.Nazwa i adres zamawiającego.
Zamawiający: Lubelski Park Naukowo-Technologiczny S.A.
Adres: 20-262 Lublin, ul. Dobrzańskiego 3

2.Tryb udzielenia zamówienia oraz kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Pzp - tekst jednolity
Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, ze zm.) o wartości poniżej 200 000 euro.

3.Opis przedmiotu zamówienia
Zamawiana usługa jest realizowana w ramach projektu „INNOVA-INVEST: inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia w Lubelskim Parku Naukowo - Technologicznym” realizowanego w ramach III Osi Priorytetowej, Działanie 3.1 „Inicjowanie działalności innowacyjnej” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka .
Głównym Celem projektu jest wsparcie w zakresie tworzenia na bazie innowacyjnych pomysłów nowych przedsiębiorstw, w tym spin off’ów, poprzez doradztwo w zakresie tworzenia przedsiębiorstw, świadczenia usług niezbędnych dla nowopowstałych przedsiębiorstw oraz zasilenia finansowego nowopowstałego przedsiębiorcy w formie objęcia udziałów w tworzonej spółce.

CPV

79421000-1 Usługi zarządzania projektem inne niż w zakresie robot budowlanych,

4. Termin wykonania zamówienia
Termin wykonania zamówienia wynosi 24 miesiące , licząc od dnia zawarcia umowy, nie dłużej jednak niż do 30.11.2015r.

5. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.
Oferowana cena – 70%.
W powyższym kryterium oceniana będzie ryczałtowa cena brutto oferty za wykonanie całego przedmiotu zamówienia. Maksymalną ilość 100 punktów otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę, pozostali będą oceniani wg następującego wzoru:

Najniższa cena
------------------------- × 70 pkt
Cena badanej oferty

posiadany certyfikat zarzadzania
- certyfikat PRINCE2 na poziomie Foundation: 10 pkt
- certyfikat PRINCE2 na poziomie Practicioner: 30 pkt

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą liczbę punktów.

5. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
Oferty należy składać w siedzibie Lubelskiego Parku Naukowo Technologicznego S.A. przy ul. Dobrzańskiego 3 w Lublinie (sekretariat LPNT S.A. mieści się w pokoju nr 5D008).

W przetargu wezmą udział tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego do dnia 28.11.2013 r. do godz. 10:00 na adres Lubelskiego Parku Naukowo Technologicznego S.A. przy ul. Dobrzańskiego 3 w Lublinie (sekretariat LPNT S.A. mieści się w pokoju nr 5D008). Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej nadania pocztą lub przesyłką kurierską.

 

1. Ogłoszenie o zamówieniu 

2. SIWZ

3. Załącznik nr 1 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

4. Załącznik nr 2 - Wykaz wykonywanych usług

5. Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

6. Załącznik nr 4 - Wykluczenie osób fizycznych

7. Załącznik nr 5 - Formularz manager

8. Załącznik nr 6 - Podwykonawcy - manager

9. Załącznik nr 7 - Grupa kapitałowa - manager

10. Załącznik nr 8 - Istotne warunki umowy - manager

 

Wyjaśnienie treści SIWZ

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

show detailshide details
Information about the publication of the document
Created by: Justyna Ławniczak
Created: 2013-11-20 16:22:55
Published by: Justyna Ławniczak
Published: 2013-11-20 17:20:11
Visits: 2552
Changelog
 

Przetarg nieograniczony z dnia 29-04-2013

Usługa promocji oferty Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego S.A. w postaci outsourcingu obsługi wysyki tradycyjnej oraz wysyłki mailingowej wraz z wykorzystaniem technik telemarketingowych oraz użyczonych baz danych.

Znak sprawy: LPNT/PN/RPLU.02.03.02/02/2013

1. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym nr 171432 - 2013 - PDF

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia nr 171432 - 2013 - PDF

3. Dodatkowo edytowalne elektroniczne wersje załączników od nr 1 do nr 7 (doc.) do pobrania dla Wykonawców:

Załącznik nr 1. - doc.

Załącznik nr 2. - doc.

Załącznik nr 3. - doc.

Załącznik nr 4. - doc.

Załącznik nr 5. - doc.

Załącznik nr 6. - doc.

Załącznik nr 7.- doc.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach przetargu nieograniczonego nr 171432 - 2013 dotyczącego usługi promocji Lubelskiego Parku Naukowo - Technologicznego S.A. w postaci outsourcingu wysyłki tradycyjnej oraz wysyłki mailingowej wraz z wykorzystaniem technik telemarketingowych oraz użyczonych baz danych, znak sprawy: LPNT/PN/RPLU.02.03.02 / 02 /2013 -PDF

show detailshide details
Information about the publication of the document
Created by: Administrator Systemu BIP
Created: 2013-05-13 00:10:13
Published by: Administrator Systemu BIP
Published: 2013-05-13 00:11:04
Visits: 4184
Changelog
 
<< Start < Prev 1 2 Next > End >>

Page 1 of 2

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Privacy policyAgree