Ma�a czcionka Normalna czcionka Du�a czcionka
Polish (Poland)English (United Kingdom)
 
Strona główna >> Przetargi >> Archiwum Przetargów >> ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRNICZONYM NA USŁUGI EKSPERCKIE W ZAKRESIE OCENY POMYSŁÓW BIZNESOWYCH W RAMACH PROJEKTU „PLATFORMY STARTOWE: CONNECT” znak sprawy: LPNT/01/POPW.01.01.01-06-0002/15/Ekspert/Ocena)

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRNICZONYM NA USŁUGI EKSPERCKIE W ZAKRESIE OCENY POMYSŁÓW BIZNESOWYCH W RAMACH PROJEKTU „PLATFORMY STARTOWE: CONNECT” znak sprawy: LPNT/01/POPW.01.01.01-06-0002/15/Ekspert/Ocena)

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRNICZONYM NA USŁUGI EKSPERCKIE W ZAKRESIE OCENY POMYSŁÓW BIZNESOWYCH W RAMACH PROJEKTU „PLATFORMY STARTOWE: CONNECT” znak sprawy: LPNT/01/POPW.01.01.01-06-0002/15/Ekspert/Ocena)

Wyjaśnienie treści SIWZ

1. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym nr 118026-2016

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia nr 118026-2016

3. Załącznik nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia

4. Załącznik nr 1a – do OPZ Regulamin Projektu Connect wraz z załącznikami

5. Załącznik nr 1b - do OPZ Podręcznik dla Animatorów Platform Startowych

6. Załącznik nr 2 - Wzór Formularza oferty

7. Załącznik nr 3 - Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w Postępowaniu

8. Załącznik nr 4 - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z Postępowania

9. Załącznik nr 5 - Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej

10. Załącznik nr 6 - Wykaz osób - Eksperci

11. Załącznik nr 7- Wzór umowy

show detailshide details
Information about the publication of the document
Created by: Justyna Ławniczak
Created: 2016-05-11 13:58:17
Published by: Justyna Ławniczak
Published: 2016-05-11 15:58:17
Visits: 1963
Changelog
 

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Privacy policyAgree