ustaw normalny kontrast ustaw kontrast czarno biały ustaw kontrast zółto czarny ustaw kontrast czarno zółty
Ikona rozwijająca menu na wersji mobilnej Ma�a czcionka Normalna czcionka Du�a czcionka
Polish (Poland)English (United Kingdom)
 
Strona główna >> Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Lubelski Park Naukowo-Technologiczny S.A. oświadcza, iż zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.lpnt.bip.mbnet.pl/ Nazwa podmiotu publicznego: Lubelski Park Naukowo - Technologiczny S.A. ul. Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000228715; REGON: 060005172, NIP: 7122914578, kapitał zakładowy 60 903 000,00 zł, kapitał zakładowy opłacony 60 903 000,00 zł.

Data opublikowania strony internetowej: 09.09.2010

Data aktualizacji strony internetowej: 20.04.2021 r.

Strona obecnie spełnia wymagania dostępności, przez wzgląd na zaktualizowanie dostępu z poziomu klawiatury do strony, dodanie kontrastów oraz poprawienie wyniku w aplikacjach walidacyjnych.

Do sprawdzenia strony został wykorzystany walidator Tingtun Page Checker - przed podjęciem prac nad stroną wynik wynosił 79.63, natomiast po dokonaniu poprawek wynik wynosi 95.45.

Data sporządzenia: 20.04.2021 r.

Sekcja z danymi kontaktowymi:

Lubelski Park Naukowo - Technologiczny S.A. ul. Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin. Biuro Zarządu: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , tel. +48 81 534 61 00, +48 506 977 960 W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Monika Pokrzywa: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu + 48 81 534 61 00 lub +48 506 977 960. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa: Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Aktualnie strona dostosowana jest do wymagań dostępności.

show detailshide details
Information about the publication of the document
Created by: SuperAdministrator
Created: 2021-04-23
Published by: SuperAdministrator
Published: 2021-04-23 14:15:11
Visits: 2128
Changelog
 

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Privacy policyAgree