Mała czcionka Normalna czcionka Duża czcionka
Polish (Poland)English (United Kingdom)
 
Strona główna >> Przetargi >> Aktualne Przetargi >> Przetarg nieograniczony na „Wykonanie koncepcji i projektu ekspozycji multimedialnych na obszarze Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego" (Znak sprawy: 3/09/2019/LCN)

Przetarg nieograniczony na „Wykonanie koncepcji i projektu ekspozycji multimedialnych na obszarze Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego" (Znak sprawy: 3/09/2019/LCN)

Ogłoszenie nr 597327-N-2019 z dnia 2019-09-13 r.

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Integralną częścią SIWZ są załączniki:

  • Załącznik Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia.
  • Załącznik Nr 2 - Projekt umowy.
  • Załącznik Nr 3 – Wzór Formularza ofertowego – wraz z ofertą
  • Załącznik Nr 4 - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia – wraz z ofertą.
  • Załącznik Nr 5 - Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wraz z ofertą.
  • Załącznik Nr 6 – Wzór informacji, że wykonawca nie należy/należy do grupy kapitałowej – składany w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (informacji z otwarcia ofert),
  • Załącznik Nr 7 – Wzór wykazu usług – składany na wezwanie zamawiającego w trybie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp.

Informacja z otwarcia ofert (pismo z dnia 23.09.2019 r.)

 

show detailshide details
Information about the publication of the document
Author:Łukasz Stec
Created by: Sylwia Mierzwińska
Created: 2019-09-13 10:10:50
Published by: Sylwia Mierzwińska
Published: 2019-09-13 12:10:50
Visits: 363
Changelog
 

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Privacy policyAgree